Ensi vuonna myös pienyrittäjät voivat päästä velkajärjestelyyn

Ensi vuonna myös pienyrittäjät voivat päästä velkajärjestelyyn

Ensi vuodesta alkaen velallisten asemaan saadaan lainsäädännöllisiä helpotuksia. Muutoksilla reagoidaan nykyajan muutokseen, jonka myötä velkaantuminen on yhä useammin seurausta maksamattomista laskuista ja kulutusluotoista esimerkiksi yritys- ja asuntovelkojen sijaan.
Melko pienimuotoista elinkeinotoimintaa pääasiassa omalla työpanoksellaan harjoittavan yrittäjän yksityisiä ja elinkeinotoiminnan velkoja voidaan järjestellä, jos hän pystyy maksamaan velkojaan ainakin vähän ja yrittäjän elinkeinotoiminta on riittävän kannattavaa. Velkajärjestelyssä yrittäjä voi tietyissä tilanteissa myös säilyttää omistusasuntonsa. Omistusasunnon säilyttämiseksi tulee velallisen kuitenkin maksaa velkojaan enemmän.
Työtön voi hakeutua velkajärjestelyyn jatkossa 1,5 vuoden työttömyyden jälkeen nykyisen 2 vuoden sijaan. Velkajärjestelyn voi kuitenkin estää velkaantumisen johtuminen piittaamattomuudesta ja vastuuttomuudesta. Nuoren kohdalla järjestelyn edellytysten arvioinnissa huomioidaan velallisen ikä ja luotonantajan toiminta, kuten toiminnan vastuullisuus. Kun velallinen hankkii lisätuloja, saa hän jatkossa pitää itsellään suuremman osan lisätuloista.
Velallisen maksuohjelma voidaan vahvistaa, vaikka pienvelkoja sitä vastustaisi, kunhan velkojien enemmistö siihen suostuu.
Lakiin kirjataan myös lopullinen velan vanhentumisaika koskien tavallisen henkilön sopimusperusteista rahavelkaa. Vanhentuminen tapahtuu velan erääntymisajasta yleensä 20 vuodessa, mutta 25 vuodessa jos velkoja on tavallinen henkilö. Jatkossa siis kaikki velat vanhentuvat jossain vaiheessa, vaikka niistä muistutettaisiinkin velallista. Velallisen tulee itse ulosoton yhteydessä vedota velan vanhentumiseen ja esittää siitä selvitys, eli velan vanhentumista ei oteta viran puolesta huomioon.
Talous- ja velkaneuvonnasta saa apua velkojen järjestelyyn. Lakimuutoksista tiedotti oikeusministeriö.