Alioikeuksien rangaistusmäärät laskussa vuonna 2013

Alioikeuksien rangaistusmäärät laskussa vuonna 2013

Tilastokeskuksen määrättyjen rangaistusten tilastoista ilmenee, että vuonna 2013 alioikeuksissa määrättyjen rangaistusten määrät laskivat useiden rangaistuslajien, kuten ehdottomien ja ehdollisten vankeusrangaistusten osalta vuoteen 2012 verrattuna. Alioikeuksissa tuomittiin tilastojen mukaan vuonna 2013 lähes 8 prosenttia vähemmän henkilöitä edellisvuoteen verrattuna. Tuomioita annettiin yhteensä 27 300 kertaa. Naisten osuus tuomituissa on kasvanut yli 23 prosenttiin eli heitä oli 114 200. Tuomituista ulkomaalaisia oli vuonna 2013 yhteensä 8 prosenttia eli 39 200, ja ulkomaalaisten tuomittujen yleisin kansalaisuus oli venäläinen.
Tilastojen mukaan ehdottomia vankeustuomioita langetettiin vuonna 2013 yli 400 kappaletta vähemmän vuoteen 2012 verrattuna, mutta tuomittuja oli silti yhteensä 5 000. Elinkautisen vankeusrangaistuksen sai 19 henkilöä. Ehdolliseen vankeusrangaistuksia tuomittiin noin 13 800, ja määrä väheni yli 5 prosentilla.
Tilastokeskuksen tilastoista ilmenee myös, että sakkotuomioita määrättiin vuonna 2013 vähiten jopa vuodesta 1995 alkaen. Alioikeuksien määräämät sakkotuomiot vähenivät yli 7 prosentilla vuoteen 2012 verrattuna, ja niitä määrättiin yhteensä 33 700 kappaletta.
Rangaistusten vähentymisessä selvänä poikkeuksena olivat kuitenkin eläintenpitokiellot, joita määrättiin viime vuonna 90 henkilölle eli noin 45 prosenttia useammalle kuin vuonna 2012. Määrättyjen liiketoimintakieltojen määrä väheni ja metsästyskieltojen määrä säilyi lähes ennallaan.  Lisäksi tilastoista ilmenee, että valvontarangaistuksia langetettiin vuonna 2013 yhteensä 204 henkilölle ja yhdyskuntapalvelua ehdottoman vankeusragaistuksen sijaan 2 100 henkilölle.
Katso Tilastokeskuksen julkaisu kokonaisuudessaan täältä.