Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta kaksi tuoretta päätöstä Suomea koskien

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta kaksi tuoretta päätöstä Suomea koskien

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut kantaa kieltoon syyttää ja rangaista kahdesti samassa asiassa. 19. tammikuuta annetuissa kahdessa päätöksessä koskien Suomea tuomioistuin linjasi, ettei Suomi ollut rikkonut kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti. Kyseinen ne bis in idem -periaate, joka kieltää syyttämisen ja rankaisemisen kahdesti samasta teosta on ilmaistu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.
Toisessa tapauksessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen valittaneelle oli muun muassa määrätty ensin polttoainemaksu ja lisävero ja heidät oli myöhemmin tuomittu törkeästä veropetoksesta. Tuomioistuimen mukaan eri aikaan langetettuja seuraamuksia ei oltu määrätty samojen tosiasioiden nojalla eli myöhemmät tuomiot rakentuivat eri tosiasioille.  Polttoainemaksu ja lisävero perustuivat verollista dieseliä edullisemman dieselöljyn käyttämiseen ilman ilmoitusta ja tuomio törkeästä veropetoksesta siihen, kun valittajat olivat siirtäneet ajoneuvoista erillliseen säiliöön dieselöljyä, jolloin he eivät olleet maksaneet esimerkiksi arvonlisäveroja.
Toisessa tapauksessa valittajalle oli ensin määrätty veronkorotuksia ja myöhemmin langetettu tuomio törkeästä veropetoksesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin arvioi tapauksessa niin ikään, perustuivatko seuraamukset samoihin tosiasioihin ja katsoi, ettei näin ollut. Siten ne bis in idem -periaatetta ei oltu loukattu. Tapauksessa merkitystä oli sillä, että valittajalla oli eri roolit tapauksissa. Veronkorotusten osalta hän oli ollut tekijänä henkilökohtaisella tasolla hänen jättäessään ilmoittamatta yhtiöstään nostamiaan varoja ja törkeän veropetoksen osalta valittaja oli ollut yhtiön oikeudellinen edustaja, joka ei ollut ilmoittanut tilinpidollisia toimiaan.
Päätöksistä tiedotti ulkoasiainministeriö.