Valituslupahakemuksia korkeimpaan oikeuteen entistä enemmän

Valituslupahakemuksia korkeimpaan oikeuteen entistä enemmän

Helmikuussa julkistettujen tilastojen mukaan viime vuonna korkeimpaan oikeuteen saapuneita asioita oli yhteensä noin 2610, joista valtaosa eli 2310 oli valituslupahakemuksia. Yhteismäärä kasvoi noin kahdella prosentilla  ja valituslupahakemusten määrä noin 5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Valituslupahakemuksista eniten eli 1280 hakemusta koski siviilioikeudellisia asioita. Rikosoikeudellisista asioista oli kyse 1030 hakemuksessa. Valitusluvan myöntävän päätöksen sai 122 hakemusta ja määrä kasvoi jopa 9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Asioiden käsittelynopeus säilyi suurin piirtein samana ollen keskimäärin puoli vuotta, mutta valitusluvan kieltävissä päätöksissa vajaa 5 kuukautta. Asian edetessä varsinaiseen käsittelyyn kesti lupahakemuksen ja asian käsittely yhteensä noin 21 kuukautta eli vajaa 2 vuotta.

Korkein oikeus antoi ennakkopäätöksiä vuonna 2014 yhteensä 104 ja ratkaisi yhteensä noin 2620 asiaa. Useimmiten korkeimman oikeuden ratkaisu koski siviilioikeudellista asiaa, mistä oli kyse noin 1250 ratkaisussa. Rikosasiaratkaisuja tehtiin noin 1150.

Asiamääristä tiedotti korkein oikeus.