Julkisen sanan neuvosto moitti Aku Ankka -lehteä piilomainonnasta

Julkisen sanan neuvosto moitti Aku Ankka -lehteä piilomainonnasta

Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavan päätöksen Aku Ankka -lehdelle piilomainontaa koskeneessa tapauksessa. Neuvosto moitti lehteä siitä, että numeron keskelle oli nidottu 16-sivuinen leipätuotetta mainostava ilmoitusliite, joka ei erottunut riittävän selkeästi lehden muusta sisällöstä.
Kantelija oli kiinnittänyt huomiota ilmoitusliitteen yhdenmukaiseen ulkonäköön lehden kanssa.
Julkisen sanan neuvosto on piilomainontaa koskien linjannut, että ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä eli piilomainonta ei ole sallittua. Lapsille suunnatussa mediassa erotettavuus on vähintään yhtä tärkeää. Aku Ankan lukijoista suurin osa on lapsia.
Mainosliitteen kansi oli yhtäläinen koko lehden kannen kanssa, eikä ilmoitusliite-teksti siinä ollut riittävän huomattava. Liitteessä oli sarjakuva, jossa sisältö oli otettu Aku Ankan arkistoista ja se käsitteli leipää, ja liitteessä mainittiin leivän nimeen viittaava reilu-sana jopa 20 kertaa.  Ilmoituksessa oli mainittu myös tekijätiedot, mikä lisäsi sekoitettavuutta muuhun lehden sisältöön.
Aku Ankka -lehti sai tapauksessa huomautuksen. Julkisen sanan neuvosto piti epäilyttävänä myös sitä, että ilmoituksen kaupallinen sisältö oli lehden toimituksen tuottamaa mainostajan tilauksesta.
Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Lue lisää mielenkiintoisia ratkaisuja Julkisen sanan neuvoston internetsivuilta.