Uusi laki ryhmärakennuttamisesta voimaan syksyllä

Uusi laki ryhmärakennuttamisesta voimaan syksyllä

Ensi syyskuussa voimaan astuu laki, jolla säännellään ryhmärakennuttamista. Ryhmärakennuttamisessa on kyse siitä, että asuntojen tulevat asukkaat rupeavat ryhmässä rakennuttamaan asuntoja. Rakennuttamishankkeessa voi olla mukana rakennuttajakonsultti, mutta hankkeeseen osallistuvat ovat vastuussa hankkeen teknisestä ja taloudellisesta menestyksestä.
Ryhmärakennuttaminen voi olla asuntoyhteisömuotoista, kuten useimmiten kerrostalohankkeissa, tai kiinteistömuotoista, kuten omakotitalohankkeissa. Asuntoyhtiömuotoisissa hankkeissa on jonkin verran tiukemmat säännökset esimerkiksi asiakirjojen hoidon suhteen.
Ryhmärakentamishankkeisiin osallistuvien henkilöiden oikeudellista asemaa täsmennetään lain myötä. Ryhmärakennuttajakonsulttia ei ole pakko hankkeessa käyttää, mutta laissa säädetään konsultin velvollisuuksista, ammattitaito- ja huolellisuusvaatimuksista sekä palkkion muodostumisesta. Konsultilla on oltava vastuuvakuutus hänen vastuulleen kuuluvien mahdollisesti syntyvien vahinkojen varalle, eikä konsultin palkkio muodosta ylärajaa tällaisten vahinkojen korvausvelvollisuudelle.
Hankkeen markkinointivaiheessa kerättävät osallistumismaksut rajataan laissa enintään 10 000 euroon asunnolta ja 100 euroon neliöltä. Markkinointimaksujen tulee olla vieläkin pienemmät, jos hankkeen käynnistäjä on konsultti. Lisäksi säännöksillä hankkeiden markkinoinnista turvataan, että osallistumista harkitsevat saavat heti aluksi tiedot, mistä hankkeessa on kyse ja mitä ryhmärakennuttaminen ylipäänsä on.
Ryhmärakennuttamisessa on osallistujalle sekä hyviä puolia, kuten usein paremmat mahdollisuudet vaikuttaa rakentamisratkaisuihin, mutta myös riskejä. Esimerkiksi asunnon loppuhinta voi muodostua suunniteltua korkeammaksi.
Laki ei koske enintään kolmen asunnon hankkeita tai asumisoikeusasuntojen hankkeita. Uudistuksesta tiedotti oikeusministeriö.