Uusi säätiölaki helpottaa pian säätiöiden toimintaa

Uusi säätiölaki helpottaa pian säätiöiden toimintaa

Joulukuussa astuu voimaan uusi säätiölaki, jolla helpotetaan sekä säätiöiden perustamista että niiden toimintaa poistamalla muodollisia rajoituksia. Toiminnan avoimuus lisääntyy ja samalla lähipiirin suosimista rajoitetaan entistä enemmän. Presidentti vahvisti lain viime viikolla jo vuonna 2012 alkaneen uudistamistyön päätteeksi.

Säätiön tulee jatkossakin olla hyödyllinen ja lakiuudistuksella tavoitellaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. Säätiöiden merkitys on kasvanut julkisen vallan siirtäessä palveluita kolmannelle sektorille. Niin sanotut toiminnalliset säätiöt esimerkiksi tuottavat koulutuspalveluita. Myös säätiöiden valvonta kehittyy ja valvonnasta vastaa edelleen Patentti- ja rekisterihallitus.

Nyt voimassa oleva säätiölaki on on peräisin vuodelta 1930, mutta sitä on tarkastettu sittemmin vuosina 1987 ja 1995. Kuitenkin lainsäädännön uudistaminen oli tärkeää säätiöiden muuttuneisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Säätiölain uudistaminen oli kirjattu Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan.

Hallituksen esityksessä arvioitiin uudistuksista aiheutuvan kuitenkin jonkin verran kustannuksia säätiöille.

Lakiuudistuksesta tiedotti oikeusministeriö.