Ensi vuonna voi todistaa anonyymisti

Ensi vuonna voi todistaa anonyymisti

Vuoden 2016 alusta alkaen tietyissä vakavimmissa rikoksissa voi todistaa anonyymisti eli siten, että todistajan henkilöllisyys salataan. Anonyymi todistaminen edellyttää, että käsiteltävästä rikoksesta on enimmäisrangaistuksena säädetty vähintää 8 vuotta vankeutta. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi törkeä huumausainerikos, törkeä ryöstö, tappo ja murha.
Anonyymi todistaminen on kuitenkin mahdollista myös ihmiskaupan ja törkeän parituksen kohdalla, vaikka niistä on enimmäisrangaistuksena säädetty 6 vuotta vankeutta.
Henkilöllisyyden salaamisen tulee olla välttämätöntä joko todistajan tai hänen läheisen suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta vaaralta. Todistajan henkilöllisyyden salaamisesta päättää tuomioistuin.
Merkittävä muutos todisteluun liittyen on niin ikään se, että jatkossa myös syytetyn avopuoliso voi kieltäytyä todistamasta oikeudenkäynnissä. Ensi vuodesta lähtien ei siten edellytetä voimassaolevaa tai entistä avioliittoa todistamisesta kieltäytyvän todistajan ja syytetyn välillä.
Uudistuksesta tiedotti oikeusministeriö.