Väärennettyjä tuotteita jää harvemmin haaviin

Väärennettyjä tuotteita jää harvemmin haaviin

Tuoteväärentäminen on organisoitua rikollisuutta, joka ylittää valtioiden rajoja. Yli 70 prosentia EU:ssa tavattavista väärennetyistä tuotteista on peräisin Kiinasta. Piilorikollisuuden vuoksi tuoteväärennösten maailmanlaajuista kokonaismäärää ei voida kuitenkaan arvioida, mutta niiden arvioidaan kattavan kymmeneksen maailmankaupasta. Suomessa ei ole saatu pitävää tietoa aiheutuneen rikosvahingon määrästä, mutta tietoon tulevien immateriaalirikosten määrä on häviävä.

Väärennetyt tuotteet vähentävät laillisten yritysten tuloja. Suomessa yritysten tulisi yhä enemmän valvoa kansainvälisessä verkkokaupassa esiintyvien tuoteväärennösten määrää. Myös immateriaalioikeuksien kuten tekijänoikeuksien suojasta tulisi huolehtia entistä enemmän.

Tuoteväärentäjiä houkuttelevat tuottojen suuruus, alhainen rangaistustaso sekä kansalliset rikosoikeudelliset eroavaisuudet.Tuoteväärennösten salakuljetus aiheuttaa Euroopan unionissa verotappioita.

Suomessa Tulli saa pysäytettyä tuoteväärennöksiä vähenevässä määrin. Esimerkiksi verkkokauppa hankaloittaa toimia tuoteväärennösten liikkumisen ehkäisemiseksi. Väärennetyt tuotteet ovat yhä laadukkaampia ja siten vaikeammin erotettavissa alkuperäisistä tuotteista, mikä vaikeuttaa myös kuluttajien mahdollisuuksia tunnistaa väärennöksia.Tuoteväärennöksiin liittyy myös vaaroja kuluttajien terveydelle.

Tiedot käyvät ilmi Yritysturvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän tässä kuussa julkaisemasta tilannekatsauksesta. Yhteistyöryhmä on sisäasiainministeriön asettama.