Kuluttajansuoja viestintäpalveluissa vahvistui

Kuluttajansuoja viestintäpalveluissa vahvistui

Heinäkuun alusta astui voimaan tietoyhteiskuntakaaren kuluttajansuojaa koskevat muutokset, joiden myötä kuluttajansuoja vahvistui viestintäpalveluissa.
Kun kuluttaja jatkossa maksaa tavaroita tai palveluita puhelimellaan siten, että maksu peritään puhelinlaskussa, voi kuluttaja pidättyä maksusta virheen sattuessa. Kuluttaja voi vaatia hyvitystä operaattorilta samoin kuin virheellisen tavaran tai palvelun myyjältä. Siten operaattorin vastuuta voidaan verrata luottoyhtiön vastuuseen.
Viestintäpalvelussa katsotaan olevan virhe,  jos sen laatu tai toimitustapa ei vastaa sovittua tai palvelu ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja. Virheestä voi olla kyse esimerkiksi yhtäjaksoisessa tai toistuvassa käyttökatkoksessa, joka ei ole kunnossapitotyöstä aiheutuva ja etukäteen tiedotettu käyttökatko. Kuluttajalla on virhetilanteessa oikeus vähintään virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.
Kuluttajalla on aina oikeus asettaa liittymään käyttöraja eikä sen asettamisesta voida periä maksua. Operaattorit voivat tarjota myös erilaisia saldorajoja.
Palveluntarjoajien tulee laatia sopimusehdot selkeiksi. Tietoyhteiskuntakaari tavoittelee koko Suomen alueelle kohtuullisilla ehdolla ja hinnoilla toimivia viestintäpalveluita.
Uudistuksista tiedotti Kilpailu- ja kuluttajavirasto.