Tuomioistuinmaksuja esitetään korotettavaksi

Tuomioistuinmaksuja esitetään korotettavaksi

Hallitus esittää tuomioistuinmaksujen korottamista siten, että ne vastaisivat paremmin käsittelyn kustannuksia. Jatkossa maksut vastaisivat kuitenkin vain 18 prosenttia kustannuksista. Valtaosa tuomioistuinasioista olisi esityksen jälkeen maksullisia. Maksuttomia olisivat esimerkiksi sosiaalipalveluja koskevat valitusasiat.
Esimerkiksi verotusta koskevat valitukset muuttuisivat maksullisiksi. Oikeudenkäyntimaksuihin tulisi tapauksesta ja tuomioistuimesta riippuen useimmiten 50-500 euron korotus lukuun ottamatta kalliimpia markkinaoikeuden ja työtuomioistuimen oikeudenkäyntejä.
Esimerkkejä esityksen mukaisista oikeudenkäyntimaksuista:
  • Laaja riita-asia 500 euroa yhdessä oikeusasteessa
  • Lähestymiskieltoasia 250 euroa, paitsi jos lähestymiskielto määrätään
  • Rikostuomiosta valittaminen 250 euroa
  • Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa 250 euroa
Myös hakemusmaksuja, kuten avioeron hakemisen maksuja, korotettaisiin.
Voittaneella osapuolella olisi mahdollisuus tuomioistuimesta riippuen joko vaatia vastapuolta maksamaan oikeudenkäyntikulut tai saada juttunsa käsitellyksi maksutta.
Hallitus tavoittelee tuomioistuinten tulojen kasvattamista ja perusteettomien valitusten vähentämistä. Vähävaraisilla olisi kuitenkin jatkossakin mahdollisuus maksuttomaan oikeudenkäyntiin. Tuomioistuimessa asioiville voitaisiin myös myöntää oikeusapua.
Muutosten on tarkoitus astua voimaan ensi vuonna. Asiasta tiedotti oikeusministeriö.