Harri Kontturille myönnettiin laamannin arvonimi

Harri Kontturille myönnettiin laamannin arvonimi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 11.12.2015 myöntänyt toimistomme asianajaja Harri Kontturille laamannin arvonimen.

Arvonimeä ovat hakeneet muun muassa Pohjois-Karjalan Kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa. Hakemusta puolsivat ja arvonimen antamista suosittelivat mm. Suomen Asianajajaliitto, Suomen lakimiesliitto, E. Hartikainen Oy, Suomen Omakotiliitto, Josek Oy ja Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiö.

-Kun minulle vuonna 2009 myönnettiin Suomen lakimiesliiton valtakunnallinen yrittäjyyspalkinto ensimmäisenä lakimiehenä ns. ruuhkasuomen ulkopuolella, koin sen ammattiveljien kannustukseksi jatkaa uusien toimintatapojen kehittämistä lakipalvelujen tarjonnassa. Nyt valtion päämieheltä, joka itsekin on lakimies, saamani arvonimi on ehdoton urani huipentuma ja arvoanto, mikä vetää nöyräksi, kommentoi asianajaja Harri Kontturi saamaansa tunnustusta..

Laamanin arvonimi on korkein arvonimi, mikä ansioituneelle asianajajalle voidaan asianajajan urasta myöntää.

-Hakijoina ja suosittelijoina olivat toimistomme todella pitkäaikaisia ja keskeisiä yhteistyökumppaneita. Taisipa joku olla hakemusta laadittaessa sitä mieltä, että olisi jopa loukkaantunut, ellei saisi olla arvonimihakemusta puoltamassa. Tällaisista sanoista olemme luonnollisesti toimistona nöyrästi kiitollisia ja arvonimen myöntämisen Kontturille koemme tietyllä tavalla myös tunnustuksena toimistomme henkilökunnan merkittävästä onnistuneesta yhteistyöstä ja sen pitkäjänteisestä sitoutumisesta kehittämiseen eri toimijoiden kanssa, toteaa asianajaja toimitusjohtaja Jyrki Piiparinen.

Piiparinen jatkaa, että laamannin arvonimiä myönnetään harvoin erityisen ja ansioituneille lakimiehille ja toimistomme on todellakin aidosti ylpeä, että Kontturille tällainen harvinainen kunnianosoitus myönnettiin.

Kontturille arvonimeä haettiin sillä perusteella, että asianajaja Kontturi on merkittävällä tavalla osallistunut asianajotoimialan edistämiseen ja kehittämiseen Suomessa vuodesta 1987 lähtien sekä osallistunut yritystoiminnan edunvalvontaan.

Suomen Asianajajaliiton suosituskirjeessä todetaan, että asianajaja Kontturi on toiminut liiton valtuuskunnan jäsenenä, tulevaisuuden valiokunnan jäsenenä, ja pitkään Advokaatti- lehden toimitusneuvoston puheenjohtajana. Kontturi toimii edelleen advokaatti-lehden kolumnistina. Asianajaja Kontturi on toiminut vuodesta 2011 lähtien alkaen uudistetun asianajajatutkinnon kouluttajana ja luennoinut asianajotoiminnan markkinoinnista.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin suosituskirjeessä todetaan, että Kontturi on toiminut pitkään tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä ja tässä roolissa edistänyt yritystoimintaa.

Lakimiesliiton suosituskirjeessä viitataan mm. siihen, että Kontturille myönnettiin valtakunnallinen yrittäjyyspalkinto v. 2009. Hakemusta on puollettu mm. sen takia, että Kontturi on ansioitunut oman alansa edistäjänä, kehittäjänä ja yritystoiminnan edunvalvonnassa. Kontturia kuvataan alansa edelläkävijänä mm. yhteistyökumppanuuksien ja valtakunnallisen Opuslex-verkoston rakentamisessa ja aktiivista pitkäaikaista toimintaa kansainvälisessä asianajajaliitossa IBA:ssa.

-Kontturilla on ollut jatkuva palo erilaisten ideoiden ennakkoluulottomaankin virittelyyn ja toteuttamiseen, kuten hakemukseen liitetyistä suosituksista ja puoltokirjeistä saatiin lukea. Tälläkin hetkellä taitaa olla kypsymässä parikin ihan uudentyyppistä kehityskohdetta ja avausta meidän alalla, jotka valmistuvat toivon mukaan jo lähiaikoina, Piiparinen vihjaa

Tasavallan presidentin myöntämät arvonimet 11.12.2015