Työntekijällä oli oikeus purkaa työsopimus työnantajan palkanmaksun laiminlyöntien vuoksi ja oikeus korvaukseen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä

Työntekijällä oli oikeus purkaa työsopimus työnantajan palkanmaksun laiminlyöntien vuoksi ja oikeus korvaukseen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä

 TSL 8 luvun 1 §:n mukaan työntekijä saa purkaa työsopimuksen päättymään heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. 

Kantaja oli KO:ssa kertonut työnantajan maksaneen toistuvasti työsuhteen aikana palkan myöhässä ja osissa. Osa palkasta oli ajoittain maksettu tuotteina ja käteiskassasuorituksina. Ennen työsuhteen purkamista palkat kantajalle olivat maksamatta kesä- syyskuun 2013 ajalta. Vastaajat olivat (Ky ja vastuunalainen yhtiömies) myöntäneet, että työsuhteeseen perustuvia saatavia oli joskus maksettu myöhässä.

Kantaja oli ilmoittanut 26.9.2013 purkaneensa työsopimuksen päättymään 30.9.2013 palkkojen maksamatta jäämisen vuoksi. Työnantajalla, joka oli jättänyt maksamatta kantajan palkat usean kuukauden ajalta ja maksanut niitä useamman kerran työsuhteen aikana myöhässä, katsottiin tällä tavoin rikkoneen ja laiminlyöneen työsopimuksesta ja laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijältä voitu kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. (Vailla lainvoimaa 22.2.2016)

Kantajalla oli siis ollut oikeus purkaa työsopimuksensa. KO oli katsonut työntekijän joutuneen purkamaan työsopimuksen työnantajan huolimattoman menettelyn johdosta, minkä vuoksi kantajalla oli oikeus saada työnantajalta korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Vastaajat olivat lisäksi velvollisia maksamaan kantajalle irtisanomisajan palkan ja lomakorvauksen irtisanomisajalta.

HO vahvisti OK 20 luvun säännösten nojalla asiassa selostetun sovinnon ratkaisuksi asiassa. Sovinto korvasi edellä kerrotun Pohjois-Karjalan KO:n 21.5.2015 antaman tuomion nro 15/4554.

 

Tapauksesta uutisoi edilex 19.2.2016