Viikon poissaolo sairausloman yhteydessä ei ole peruste purkaa tai irtisanoa työntekijän työsopimusta

Viikon poissaolo sairausloman yhteydessä ei ole peruste purkaa tai irtisanoa työntekijän työsopimusta

Työsopimuslain mukaan työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Työnantajalla on myös päättely- ja selonottovelvollisuus työntekijän poissaolon osalta silloin, jos työntekijän poissaolo voi johtua sairaudesta. Päättelyvelvollisuuden nojalla työnantaja on voinut päätellä aikaisemmin toimitetun lääkärintodistuksen perusteella, että työntekijän poissaolo johtuu mahdollisesti saman sairauden jatkumisesta. Mikäli päättelyn keinoin ei päästä selvyyteen poissaolon syystä, työnantajalla syntyy aktiivisia toimenpiteitä edellyttävä selonottovelvollisuus. Selonottovelvollisuuden nojalla työnantajan on pyrittävä selvittämään työntekijän poissaolon syy esimerkiksi yhteydenottopyynnöin. Vasta kun työnantaja on täyttänyt sekä päättely- että selonottovelvollisuutensa, hänellä voi olla oikeus käsitellä työsopimusta purkautuneena.

Työnantajalla ei ole perustetta purkaa tai irtisanoa työntekijän työsopimusta, mikäli työnantajalla on lääkärintodistuksen tai työntekijän oman ilmoituksen puuttumisesta huolimatta ollut tieto tai sen olisi pitänyt olosuhteiden perusteella päätellä, että työntekijän jatkunut poissaolo johtuu sairaudesta aiheutuvasta työkyvyttömyydestä ja siten pätevästä esteestä. Mikäli kuitenkin näin tehdään, voidaan työnantaja määrätä maksamaan korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Asiaan liittyvästä hovioikeuden tapauksesta uutisoi Edilex 12.7.2017.

https://www.edilex.fi/uutiset/53013