Asianajajan käyttäminen sovittelijana

Asianajajan käyttäminen sovittelijana

Tuomioistuinsovittelu on erinomainen vaihtoehto sopia laajatkin riita-asiat, mutta yksi vähemmälle huomiolle jäänyt menettely on Suomen Asianajajaliiton hyväksymän sovittelijan käyttäminen.

Toimistoltamme sovittelijakoulutuksen ovat suorittaneet asianajajat Harri Kontturi, Jyrki Piiparinen ja Pirjo Mäkelä. Koulutuksessa perehdytään vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun, sen etiikkaan ja käytäntöihin. Vain tämän koulutuksen hyväksytysti suorittaneet asianajajat voivat tulla merkityksi Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon.

Asianajajaliiton säännöt velvoittavat asianajajia lähtökohtaisesti selvittämään aina sovinnon mahdollisuudet, mutta sovittelijakoulutuksen käyneillä asianajajilla on erityiset valmiudet, kyky ja ymmärrys hahmottaa riidan juuret ja sitä myötä toimia sovittelijoina.

Toimistomme asianajajat ovatkin hoitaneet Suomen Asianajajaliiton sääntöjen mukaisia sovittelijan tehtäviä menestyksekkäästi mm. kiinteistökaupoissa ja yritysjärjestelyissä.

Asianajajan käyttämisestä sovittelijana voit lukea tarkemmin alla olevasta linkistä:

https://asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/sovittelu-asianajajan-avulla/