Ajankohtaista

Koeaikapurku sairasloman vuoksi katsottin syrjivin perustein tehdyksi

Työsopimuslain mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Koeajan tarkoituksena on työsuhteen molemmille osapuolille mahdollisuus arvioida työsuhteen alussa, vastaako sopimussuhde sille asetettuja vaatimuksia. Koeaikana työsopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi. Purkaminen ei edellytä työsopimuslaissa säädettyjä irtisanomis- tai purkuperusteita. Purkaminen ei kuitenkaan saa työsopimuslain mukaan tapahtua syrjivillä tai muutoinkaan koeajan[...]

Lue lisää

Homeklinikka.fi diagnosoi home-epäilyn vastuut

Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy :n uusi verkkopalvelu osoitteessa www.homeklinikka.fi jäsentää homeongelmien vastuukysymyksiä vuosikymmenten aikana kerätyn kokemuksen ja tiedon pohjalta. Sivustoa on kehitetty noin kolmen vuoden aikana yhdessä Proper Oy:n toimitusjohtaja Teemu Purmosen ja hänen asiantuntijoidensa kanssa ja toimistollamme kehitysprojektia on viety eteenpäin lakimies Niina Kukkosen johdolla. Varsinkin homekriisin itse kokeneilta perheiltä saatu palaute on ollut[...]

Lue lisää

Saako työnantaja kerätä palautetta työntekijöiden kasvokuvilla?

Valtakunnallinen vaatekauppaketju ilmoitti alkuvuodesta työntekijöilleen alkavansa kerätä palautetta asiakaspalvelutableteilla, joihin työntekijät kuvattaisiin myyjäkohtaisen palautteen antamista varten. Palvelualojen ammattiliitto PAM on antanut työntekijöilleen ohjeistuksen, jonka mukaan työntekijät voivat osallistua kuvauksiin, mutta työntekijä voi kieltää kuvansa käyttämisen asiakaspalautteen keräämisessä. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan henkilöstöä koskevan asiakaspalautteen keräämiselle pitää olla selkeät perusteet. Mikäli palautteen perusteella arvioidaan työntekijöiden luotettavuutta,[...]

Lue lisää

Työntekijällä oli oikeus purkaa työsopimus työnantajan palkanmaksun laiminlyöntien vuoksi ja oikeus korvaukseen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä

 TSL 8 luvun 1 §:n mukaan työntekijä saa purkaa työsopimuksen päättymään heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.  Kantaja oli KO:ssa kertonut työnantajan maksaneen toistuvasti työsuhteen aikana palkan myöhässä ja osissa. Osa palkasta oli[...]

Lue lisää

Heidi Huusko Asianajajaliiton Itä-Suomen osaston hallitukseen

Toimistomme asianajajat valittiin liiton luottamustoimiin: asianajaja Heidi Huusko valittiin torstaina 28.1.2016 Suomen Asianajajaliiton Itä-Suomen osaston hallitukseen ja samana päivänä asianajaja Jyrki Piiparinen valittiin Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan jäseneksi.

Lue lisää

Harri Kontturi jatkaa Pohjois-Karjalan Osuuskaupan hallituksessa

Toimistomme asianajaja Harri Kontturi valittiin jatkamaan vuonna 2008 alkanutta Pohjois-Karjalan Osuuskaupan hallituksen jäsenyyttään jo peräti yhdeksännelle toimikaudelle. Häntä muistettiin myös PKO:n hallintoneuvoston kokouksessa laamannin arvonimen saamisesta. Arvonimeä Kontturille oli hakenut mm. Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.

Lue lisää