Ajankohtaista

Elintarvikkeiden merkintävaatimuksiin tiukennuksia huhtikuusta alkaen

Huomisesta alkaen myös pakkaamattomissa elintarvikkeissa tulee olla ainesosamerkinnät, elintarvikkeen nimi ja allergioita aiheuttavat ruoka-aineet mainittuna. Muutos koskee niin ravintoloissa myytäviä ruokia kuin pakkaamattomina kaupoissa myytäviä elintarvikkeita. Uudistuksilla lisätään kuluttajansuojaa. Tarvittavien säilytys- ja käyttöohjeiden ilmoittaminen on myös jatkossa pakollista. Myös alkuperämaa tulee ilmoittaa, jos sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa kuluttajaa harhaan. Tästä olisi kyse esimerkiksi Suomessa[...]

Lue lisää

Koulutuspäivä lapsi- ja maahanmuuttotyön ammattilaisille

Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy on mukana järjestämässä Joensuussa SPR:n koulutustiloissa osoitteessa Kauppakatu 35 pidettävää koulutuspäivää lapsi- ja maahanmuuttaja-asioihin liittyen. Maksuttoman tilaisuuden ohjelma löytyy alla olevasta linkistä. Tervetuloa! Kutsu ja ohjelma

Lue lisää

Uusi laki ryhmärakennuttamisesta voimaan syksyllä

Ensi syyskuussa voimaan astuu laki, jolla säännellään ryhmärakennuttamista. Ryhmärakennuttamisessa on kyse siitä, että asuntojen tulevat asukkaat rupeavat ryhmässä rakennuttamaan asuntoja. Rakennuttamishankkeessa voi olla mukana rakennuttajakonsultti, mutta hankkeeseen osallistuvat ovat vastuussa hankkeen teknisestä ja taloudellisesta menestyksestä. Ryhmärakennuttaminen voi olla asuntoyhteisömuotoista, kuten useimmiten kerrostalohankkeissa, tai kiinteistömuotoista, kuten omakotitalohankkeissa. Asuntoyhtiömuotoisissa hankkeissa on jonkin verran tiukemmat säännökset esimerkiksi asiakirjojen[...]

Lue lisää

Julkisen sanan neuvosto moitti Aku Ankka -lehteä piilomainonnasta

Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavan päätöksen Aku Ankka -lehdelle piilomainontaa koskeneessa tapauksessa. Neuvosto moitti lehteä siitä, että numeron keskelle oli nidottu 16-sivuinen leipätuotetta mainostava ilmoitusliite, joka ei erottunut riittävän selkeästi lehden muusta sisällöstä. Kantelija oli kiinnittänyt huomiota ilmoitusliitteen yhdenmukaiseen ulkonäköön lehden kanssa. Julkisen sanan neuvosto on piilomainontaa koskien linjannut, että ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston[...]

Lue lisää

Valituslupahakemuksia korkeimpaan oikeuteen entistä enemmän

Helmikuussa julkistettujen tilastojen mukaan viime vuonna korkeimpaan oikeuteen saapuneita asioita oli yhteensä noin 2610, joista valtaosa eli 2310 oli valituslupahakemuksia. Yhteismäärä kasvoi noin kahdella prosentilla  ja valituslupahakemusten määrä noin 5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Valituslupahakemuksista eniten eli 1280 hakemusta koski siviilioikeudellisia asioita. Rikosoikeudellisista asioista oli kyse 1030 hakemuksessa. Valitusluvan myöntävän päätöksen sai 122 hakemusta ja määrä[...]

Lue lisää

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta kaksi tuoretta päätöstä Suomea koskien

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut kantaa kieltoon syyttää ja rangaista kahdesti samassa asiassa. 19. tammikuuta annetuissa kahdessa päätöksessä koskien Suomea tuomioistuin linjasi, ettei Suomi ollut rikkonut kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti. Kyseinen ne bis in idem -periaate, joka kieltää syyttämisen ja rankaisemisen kahdesti samasta teosta on ilmaistu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Toisessa tapauksessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen valittaneelle oli muun[...]

Lue lisää