Ajankohtaista

Olemme mukana #OikeusJaksaa -kampanjassa

Suomen Asianajajaliitto on lanseerannut #OikeusJaksaa -kampanjan työhyvinvoinnin ja paremman työkulttuurin puolesta. Kampanjan pääperiaatteet ovat: Kuuntelemme henkilöstöämme ja mahdolliset työnjohtoon / työajan seuraamiseen liittyvät puutteet selvitetään ja korjataan. Tarkastelemme henkilöstöresursointia ja toimeksiantojen jakautumista säännöllisesti. Puutumme ylilyönteihin tarvittaessa työsuojelullisin keinoin, ja mahdollinen henkilöstön tekemä ylityö kompensoidaan palkkana tai vapaana. Hyvinvoiva työntekijä on asianajotoimiston asiakkaan etu. Teetämme säännöllisesti[...]

Lue lisää

Asianajaja Heidi Huusko on palannut toimistomme vahvuuteen

Asianajaja Heidi Huusko on palannut toukokuun alusta lukien toimistomme vahvuuteen vanhempainvapaalta. AA Huusko on samalla nimitetty toimistomme rikosoikeuspuolen vastaavaksi. Huusko hoitaa rikosasioiden lisäksi myös etenkin perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä asioita ja englannin, ruotsin ja ranskan taitajana hän toimii myös kansainvälisen oikeuden ja ulkomaalaisasioiden parissa.

Lue lisää

OTM Janette Tervonen on nimitetty avustavaksi lakimieheksi

Harjoittelijana toimistomme palveluksessa aloittanut Janette Tervonen hyväksyttiin oikeudenkäyntiavustajaluetteloon maaliskuussa ja hänet nimettiin toimstomme avustavaksi lakimieheksi. Asianajotoimistossamme työskentelee tätä nykyä siis kymmenen juristia. Avustava lakimies Janette Tervonen on erikoistunut opinnoissaan erityisesti rikos- ja prosessioikeuteen sekä oikeuspsykologiaan. Rikosprosessioikeudellisessa opinnäytetyössään Tervonen tutki syyteneuvottelun ongelmakohtia sekä mahdollisia kehittämissuuntia Suomen oikeusjärjestelmässä.

Lue lisää

Samuli Myller on toimistomme uusi lakimies

Oikeustieteen maisteri Samuli Myller on nimitetty toimistomme lakimieheksi. Samuli Myller on erikoistunut opinnoissaan erityisesti perhe- ja jäämistöoikeuteen. Lopputyössään Myller tutki perittävän elinaikanaan antamien lahjoitusten merkitystä perintöosuuksia laskettaessa. Myller on työskennellyt palveluksessamme syksystä 2020 lukien.

Lue lisää

Toimistomme on jouluviikon suljettuna

Toimistomme rauhoittuu joulun viettoon ja palaamme takaisin toimistolle maanantaina 28. joulukuuta. Päivystävä lakimies palvelee numerosta 0400 208 030 myös pyhien aikaan. Oikein rauhallista joulua kaikille!

Lue lisää

Asianajajan käyttäminen sovittelijana

Tuomioistuinsovittelu on erinomainen vaihtoehto sopia laajatkin riita-asiat, mutta yksi vähemmälle huomiolle jäänyt menettely on Suomen Asianajajaliiton hyväksymän sovittelijan käyttäminen. Toimistoltamme sovittelijakoulutuksen ovat suorittaneet asianajajat Harri Kontturi, Jyrki Piiparinen ja Pirjo Mäkelä. Koulutuksessa perehdytään vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun, sen etiikkaan ja käytäntöihin. Vain tämän koulutuksen hyväksytysti suorittaneet asianajajat voivat tulla merkityksi Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon. Asianajajaliiton säännöt velvoittavat asianajajia lähtökohtaisesti[...]

Lue lisää