Käyttöehdot

Asiakasomistaja-palvelun käyttöehdot:

Asiakasomistajakirjaston sivuilta löydät itsellesi yleispiirteisen selvityksen kirjaston artikkeleihin liittyvistä ongelmakysymyksistä, niihin liittyvistä oikeudellisista lainsäännöksistä ja menettelytapaohjeita aiheeseen liittyvissä tyyppitilanteissa.

Artikkeleissa on jouduttu tekemään tiettyjä laajempaan kokemukseen perustuvia yleistyksiä ja oletuksia. Ohjeet ja artikkelit eivät sinällään sovellu suoraan käytettäväksi mihinkään konkreettiseen yksittäistapaukseen, jotka aina sisältävät kullekin yksittäistapaukselle tyypillisiä erityispiirteitä. Näitä ei artikkeleissa ole voitu huomioida, minkä vuoksi artikkeleita ei voida soveltaa minkään yksittäisen ongelman tai asian ratkaisemiseen.

Tutustuttuasi artikkeleihin ja siellä annettaviin menettelytapaohjeisiin sinulla on halutessasi mahdollisuus ilman lisäkustannuksia keskustella puhelimitse oikeudellisesta tilanteesta Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:n lakimiesten kanssa puhelimitse.