Oikeudenkäynnit

img

Toimistomme on syvällisesti erikoistunut riitojen ratkaisuun. Toimeksiannon alussa sovimme kanssasi siitä, että sinun juttuasi hoitaa siihen sopiva lakimies, jolla on riittävä osaaminen käytettävissään etusi valvomiseksi – kustannustehokkaasti. Tarvittaessa kokoamme käyttöösi lakimiehiemme erikoisosaamisalueista tiimin, joka valvoo etuasi koko oikeudenkäynnin ajan. Hoidamme oikeudenkäyntejä yleisissä tuomioistuimissa ja myös välimiesmenettelyjä. Lakimiehemme avustavat käräjäoikeuksissa ja valitustuomioistuimissa siviiliriidoissa. Hoidamme isoja ja pieniä rikosasioita, valvomme rikoksen uhrin oikeuksia ja hoidamme syytetyn puolustajan tehtäviä. Lisäksi toimimme myös hallintotuomioistuimissa. Riitatilanteissa selvitämme aina mahdollisuudet sovintoon oikeudenkäynnin välttämiseksi ja kulujen säästämiseksi ja avustamme asiakkaitamme erilaisissa sovintomenettelyissä. Toimistossamme on tähän liittyen erityisen Suomen Asianajajaliiton sovittelija-koulutuksen käyneitä asianajajia.