Työ- ja virkamiesoikeus

img

Toimistomme hoitaa työ- ja virkamiesoikeuteen liittyviä tehtäviä menettelyjen oikeellisuuden tarkastamisesta ja konsultoinnista aina riitojen ratkaisuun asti.

Avustamme vakiintuneesti näissä asioissa yrityksiä ja julkisyhteisöjä sekä työntekijöitä. Hoidamme eri osapuolten oikeudellisena asiantuntijana työyhteisön kriisitilanteita ja työsuhteen päättämistä tai työsuhdesaatatavia koskevia riitoja ja autamme yhteistoimintamenettelyissä.