Heidi Huusko

img

Heidi Huusko

Asianajaja, rikosasioiden vastuujuristi

Ammatillinen kokemus

Vuodesta 2011 toimistomme palveluksessa olleella Heidi Huuskolla on yli 10 vuoden lakimieskokemus asianajo- ja pankkialalta. Huusko toimii toimistomme rikosasioiden vastuujuristina ja keskittyy pääasiassa hoitamaan rikosoikeudellisia sekä vaativia perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja. Huusko hoitaa laajoja rikosasioista puolustajan tehtävässä ja on erikoistunut avustamaan/edustamaan alaikäisiä asianomistajia seksuaali- ja väkivaltarikosprosesseissa. Huusko toimii tuomioistuimen määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana perintö- sekä avio/avoerotilanteissa, avustaa osapuolia perheoikeudellisissa prosesseissa sekä tekee yksityishenkilöiden omaisuusjärjestely- sekä verosuunnittelua.

Huuskolla on pitkä kokemus ulkomaalaisasioiden hoidosta sekä Eurooppa- ja kansainvälisen oikeuden alalta. Ennen siirtymistään asianajoalalle Huusko on mm. työskennellyt Eduskunnan erityisasiantuntijan toimistossa Brysselissä. Huusko käyttää työkielenään englantia, ruotsia ja ranskaa.

Huusko on maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja.

Huusko on toiminut Suomen asianajajaliiton Itä-Suomen osaston hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lukien ja vuonna 2022 hänet valittiin osaston puheenjohtajaksi. Huusko on osallistunut asianajajien edustajana sähköisen oikeudenkäynnin kehittämiseen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden alueella sekä järjestänyt alueen kouluihin oikeuskasvatusoppitunteja.

Vapaa-aikanaan Huusko osallistuu kotiseutunsa yhdistystoimintaan maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja varmimmin hänet kohtaat lähimetsissä usein marja- tai sienikori mukanaan.

  • Oikeustieteen maisteri 2008
  • Asianajaja 2013
  • Suomen Asianajajaliiton Itä-Suomen osaston hallituksen puheenjohtaja 2022-