Hillevi Kontturi-Karvinen

img

Hillevi Kontturi-Karvinen

Lakimies

Ammatillinen kokemus

Lakimies Hillevi Kontturi-Karvinen on erikoistunut muun muassa työoikeuteen sekä erityisesti työsuhteen irtisanomis- ja päättämistilanteisiin. Oikeustieteen maisterin tutkinnon lopputyössään ”Työyhteisön pahanilmanlintu työyhteisön myrkyttäjänä” hän on tutkinut erityisesti oikeudellisia kysymyksiä tapauksissa, joissa työntekijän ei-toivottu käytös tulee harkittavaksi työsuhteen päättämisperusteena.  Lisäksi Kontturi on perehtynyt mm. sosiaalioikeuteen ja terveysoikeuteen sekä perhe- ja perintöoikeuteen. Opintojen ohella Kontturi-Karvinen on toiminut rikosasioissa oikeudessa tukihenkilönä niin asianomistajille kuin todistajille sekä työskennellyt aiemmin Kontturi & Co Oy:n palveluksessa oikeusnotaarina.

  • Oikeustieteen maisteri 2018
  • Asianajajatutkinto 2018