Hillevi Kontturi-Karvinen (vanhempainvapaalla)

img

Hillevi Kontturi-Karvinen (vanhempainvapaalla)

Lakimies

Ammatillinen kokemus

Lakimies Hillevi Kontturi-Karvinen on työssään erikoistunut erityisesti työoikeuteen sekä etenkin työsuhteen irtisanomis- ja päättämistilanteisiin.  Oikeustieteen maisterin tutkinnon lopputyössään ”Työyhteisön pahanilmanlintu työyhteisön myrkyttäjänä” hän on tutkinut ennen kaikkea oikeudellisia kysymyksiä tapauksissa, joissa työntekijän ei-toivottu käytös tulee harkittavaksi työsuhteen päättämisperusteena.

Kontturi-Karvinen on perehtynyt myös sosiaali- ja terveysoikeuteen sekä perhe- ja perintöoikeuteen. Kontturi-Karvinen laatii päivittäin asiakkaillemme erilaisia asiakirjoja kuten avioehtosopimuksia, lahjakirjoja, edunvalvontavaltuutuksia, testamentteja ja perukirjoja sekä ositus- ja perinnönjakosopimuksia. Kontturi-Karvinen toimii myös asiakkaidemme asiamiehenä ja avustajana ositus- ja perinnönjakotoimeksiannoissa.

Kontturi-Karvinen avustaa asiakkaitamme oikeudenkäynneissä riita- ja rikosasioissa ja myös hallintoprosesseissa. Kontturi-Karvinen hoitaa sekä yksityishenkilöiden että yritysten asioita.

  • Oikeustieteen maisteri 2018
  • Asianajajatutkinto 2018