Niina Kukkonen

img

Niina Kukkonen

Asianajaja, kiinteistöasioiden vastuujuristi, osakas

Ammatillinen kokemus

Asianajaja, oikeustieteen ja hallintotieteiden maisteri Niina Kukkonen on erikoistunut asunto- ja kiinteistökauppariitoihin. Kukkonen on tutkinut kahdessa lopputyössään kiinteistön kaupan vastuukysymyksiä ja hoitaa paljon näihin liittyviä toimeksiantoja sekä myyjän että ostajan puolelta.

Lisäksi Kukkonen on erikoistunut työoikeudellisiin kysymyksiin ja erityisesti yhteistoimintamenettelyihin sekä hankinta-asioihin ja urheilujuridiikkaan. Kukkonen toimii myös yritysten sopimusoikeudellisten kysymysten parissa ja hoitaa oikeudenkäyntejä siviili- ja rikosasioissa. Kukkonen on toimistomme osakas ja kiinteistö- ja asuntojuridiikan vastuulakimies.

  • Hallintotieteiden maisteri 2013
  • Oikeustieteen maisteri 2016
  • Asianajaja 2020
  • Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:n osakas 2021-
  • Urheiluoikeuden yhdistyksen jäsen