Pirjo Mäkelä

img

Pirjo Mäkelä

Asianajaja

Ammatillinen kokemus

Asianajaja Pirjo Mäkelällä on vuosien kokemus riidanratkaisusta ja yleisjuridiikasta. Mäkelä avustaa paitsi yksityishenkilöitä ja yrityksiä, vakiintuneesti myös julkisyhteisöjä. Mäkelä on erikoistunut prosessioikeuteen ja hän avustaa jatkuvasti oikeudenkäynneissä. Rikosasioissa Mäkelä on keskittynyt avustamaan erityisesti rikosten uhreja. Mäkelä hoitaa varsinkin perhe- ja perintöoikeuteen, lapsioikeuteen ja työoikeuteen kuuluvia toimeksiantoja.

Mäkelällä on työkokemusta paitsi asianajotoiminnasta, myös sosiaalialalta ja erityisesti lastensuojelusta. Mäkelä on työskennellyt myös Oulun käräjäoikeudessa.

Mäkelä on aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa ja hän on toiminut pitkään erilaisissa yhdistysten luottamustehtävissä.

Mäkelä on suorittanut Suomen Asianajajaliiton järjestämän sovittelijakoulutuksen ja toimii sovittelijana erilaisissa riita-asioissa.

  • Oikeustieteen maisteri 2012
  • Asianajaja 2017
  • Suomen Asianajajaliiton nimittämän sovittelijalautakunnan sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija