Pirjo Mäkelä (vanhempainvapaalla)

img

Pirjo Mäkelä (vanhempainvapaalla)

Asianajaja, perintöasioiden vastuujuristi

Ammatillinen kokemus

Asianajaja Pirjo Mäkelällä on vuosien kokemus riidanratkaisusta ja yleisjuridiikasta. Mäkelä hoitaa yksityishenkilöiden ja yritysten lisäksi paljon myös julkisyhteisöjen toimeksiantoja. Mäkelä on erikoistunut perhe- ja perintöoikeuteen sekä prosessioikeuteen ja hän työskentelee toimistomme perintöasioiden vastuujuristina.

Erityyppiset oikeudenkäynnit ovat Mäkelälle tuttuja ja hän avustaa asiakkaita oikeusprosesseissa viikoittain. Rikosasioissa Mäkelä on keskittynyt avustamaan erityisesti rikosten uhreja. Mäkelä hoitaa myös säännöllisesti lapsioikeuteen ja työoikeuteen kuuluvia toimeksiantoja.

Mäkelällä on asianajotoiminnan lisäksi työkokemusta myös sosiaalialalta ja erityisesti lastensuojelusta. Mäkelä on työskennellyt myös Oulun käräjäoikeudessa. Mäkelä on suorittanut Suomen Asianajajaliiton järjestämän sovittelijakoulutuksen ja toimii sovittelijana erilaisissa riita-asioissa.

  • Oikeustieteen maisteri 2012
  • Asianajaja 2017
  • Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon hyväksytty sovittelija