Pirjo Mäkelä

img

Pirjo Mäkelä

Asianajaja

Ammatillinen kokemus

Asianajaja Pirjo Mäkelällä on vuosien kokemus riidanratkaisusta ja yleisjuridiikasta. Mäkelä hoitaa yksityishenkilöiden ja yritysten lisäksi paljon myös julkisyhteisöjen toimeksiantoja. Mäkelä on erikoistunut perhe- ja perintöoikeuteen sekä prosessioikeuteen. Erityyppiset oikeudenkäynnit ovat Mäkelälle tuttuja ja hän avustaa asiakkaita oikeusprosesseissa viikoittain. Rikosasioissa Mäkelä on keskittynyt avustamaan erityisesti rikosten uhreja. Mäkelä hoitaa myös säännöllisesti lapsioikeuteen ja työoikeuteen kuuluvia toimeksiantoja.

Mäkelällä on asianajotoiminnan lisäksi työkokemusta myös sosiaalialalta ja erityisesti lastensuojelusta. Mäkelä on työskennellyt myös Oulun käräjäoikeudessa.

Mäkelä on suorittanut Suomen Asianajajaliiton järjestämän sovittelijakoulutuksen ja toimii sovittelijana erilaisissa riita-asioissa.

  • Oikeustieteen maisteri 2012
  • Asianajaja 2017
  • Suomen Asianajajaliiton nimittämän sovittelijalautakunnan sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija