Yhteistyökumppanit

Suomen Autoliitto ry
Suomen Autoliitto Ry on noin 100.000 jäsenen yhdistys. Toimistomme on Autoliiton neuvontalakimiestoimisto. Neuvonta on maksuton jäsenetu kaikille liiton yksityis- ja yritysjäsenille, ja se kohdistuu varsinaiseen autoiluun ja siihen liittyvien kysymysten lisäksi myös muihin oikeudellisiin ongelmiin.

Suomen Omakotiliitto ry
Suomen Omakotiliitto ry on valtakunnallinen, pientaloasukkaiden ja vapaa-ajanasunnon omistajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö jossa on  jäseniä on yli 75.000. Asianajotoimistomme on valittu yhdeksi muutamasta asiantuntijatoimistosta Suomessa, joka huolehtii valtakunnallisesti jäsenten neuvonnasta kaikista rakentamiseen, kiinteistöihin, urakkasopimuksiin ja muihin niihin liittyviin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.
Pohjois-Karjalan yrittäjät
Toimiston lakimiehet ovat toimineet jo  pitkään Pohjois-Karjalan Yrittäjien asiantuntevana neuvontatoimistona kaikissa yrittäjille tai heidän läheisilleen eteen tulevissa oikeudellisissa kysymyksissä. Olemme myös osallistuneet yrittäjyyteen liittyviin yhteisprojekteihin, sekä yrittäjille kohdistettuun luento-opetukseen ja yrityskohtaiseen konsultointiin.

Pohjois-Karjalan kauppakamari
Asianajotoimistomme on pitkään osallistunut aktiivisesti Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimintaan. Toimistomme asianajaja Harri Kontturi kuuluu Pohjois-Karjalan kauppakamarin hallitukseen ja Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan.

 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liitto MTK- Pohjois-Karjala ry ja Pohjois-Karjalan Metsänomistajaliitto ry ovat maataloustuottajain, metsänomistajien ja muiden maaseutuyrittäjien valtakunnallisen liiton maakunnallisen tason järjestöjä. Toimistomme on valittu Pohjois-Karjalan alueella vastaamaan järjestöjen jäsenten oikeudellisesta neuvonnasta liittyen maatalouteen, tuotanto- ja liiketoimintaan sekä yksityiseen tai perhe-elämään.

Suomen Bensiinikauppiatten ja liikennepalvelujen liitto SBL ry

 Suomen Bensiinikauppiaitten ja liikennepalvelujen Liitto SBL Ry on jäsentensä valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Toimistomme on valittu vastaamaan yrittäjäjärjestön jäsenten oikeudellisesta neuvonnasta. Toimistomme asianajaja hoitaa jäsenetuna liiton jäsenten kaikkea liiketoimintaa sivuavia kysymyksiä koskevaa neuvontaa sekä on erikoistunut tähän liittyviin toimeksiantoihin, erityisesti ympäristösääntelyyn, toimitus- ja jakelusopimuksia koskeviin ongelmiin ja työoikeuteen liittyen.

Koneyrittäjien liitto

Koneyrittäjien liitto on maarakennus-, metsäkone- ja energia-alan koneyrittäjien valtakunnallinen toimiala- ja työmarkkinajärjestö. Liitolla on noin 2500 jäsenyrittäjää. Toimistossamme on alan yritysten juridiikkaan liittyvää erityisosaamista, ja toimistomme on valittu vastaamaan jäsenten neuvonnasta yritystoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä liiton jäsenetuna.

Suomen Tieyhdistys

Suomen Tieyhdistys on valtakunnallinen edunvalvontayhteisö. Suomen Tieyhdistyksellä on lähes 3 000 henkilö- tai yhteisöjäsentä. Lakimiehemme vastaavat alueellaan yhdistyksen jäsenten neuvonnasta kaikissa oikeudellisissa kysymyksissä, jotka liittyvät teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon, sekä tieyhdistystoimintaan.

Ralvis -rakennusmessut

Olemme perehtyneet rakentamiseen ja erityisesti rakennus- ja homevaurioihin, liittyviin oikeudellisiin ongelmiin. Lakimiehemme ovat osallistuneet alan neuvontatoimintaan ja luennointiin järjestetyillä Ralvis -messuilla. Hoidamme kaikkia asumiseen ja asuntokauppaan liittyviä riitoja.

Pohjois-Karjalan aikuisopisto

 Olemme pitkään luennoineet mm. ammatinharjoittajien peruskurssien ja eri erityisammattialojen ammatinharjoittajille ja yrittäjille järjestetyillä kursseilla mm. sopimusoikeuteen, työoikeuteen ja rakentamiseen, sekä rakennusvaurioihin ja homeisiin liittyvistä erityisaiheista.

Karelia ammattikorkeakoulu

Osallistumme ammattikorkeakoulussa tapahtuvaan opetustoimintaan, sekä laitoksen eri yrityksille suunnittelemaan koulutukseen. Lakimiehemme ovat luennoineet mm. osakelainsäädännöstä, työ- ja ja sopimusoikeudesta.

Pohjois-Karjalan Muisti ry

Asianajotoimistomme lakimiehet ovat perehtyneet edunvalvontaan ja siihen liittyviin kysymyksiin, ja lakimiestemme asiantuntemusta on yhdistyksen puitteissa käytetty hyväksi mm. lääkäreille, edunvalvojille sekä edunvalvottavien läheisille järjestetyissä koulutus ja luennointitilaisuuksissa.

IBA

Osallistumme aktiivisesti kansainvälisen asianajoliiton International Bar Associationin toimintaan. Lakimiehemme ovat jo pitkään osallistuneet vuosittain eri puolilla maailmaa pidettäviin IBA:n konferensseihin. Mukanaolo maamme rajojen ulkopuolella on paras tae eri kulttuureja ja oikeusjärjestelmiä edustavien lakimiesten yhteistyön laajentamiselle oman asianajotoimintansa ja osaamisen kehittämisessä asiakkaiden eduksi.

Itä-Suomen yliopisto

Toimistomme asianajajat ovat kauan toimineet yliopiston vierailevina luennoitsijoina mm. ympäristöoikeuteen, immateriaalioikeuksiin ja sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.