Pohjois-Karjalan Muisti

Pohjois-Karjalan Muisti

Asianajotoimistomme lakimiehet ovat perehtyneet edunvalvontaan ja siihen liittyviin kysymyksiin, ja lakimiestemme asiantuntemusta on yhdistyksen puitteissa käytetty hyväksi mm. lääkäreille, edunvalvojille sekä edunvalvottavien läheisille järjestetyissä koulutus- ja luennointitilaisuuksissa.