Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelujen Liitto SBL

Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelujen Liitto SBL

Suomen Bensiinikauppiaitten ja liikennepalvelujen Liitto SBL Ry on jäsentensä valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Toimistomme on valittu vastaamaan yrittäjäjärjestön jäsenten oikeudellisesta neuvonnasta. Toimistomme asianajaja hoitaa jäsenetuna liiton jäsenten kaikkea liiketoimintaa sivuavia kysymyksiä koskevaa neuvontaa, sekä on erikoistunut alaan liittyviin toimeksiantoihin, erityisesti ympäristösääntelyyn, toimitus- ja jakelusopimuksia koskeviin ongelmiin ja työoikeuteen.