Suomen Tieyhdistys

Suomen Tieyhdistys

Suomen Tieyhdistys on valtakunnallinen edunvalvontayhteisö. Suomen Tieyhdistyksellä on lähes 3 000 henkilö- tai yhteisöjäsentä. Lakimiehemme vastaavat alueellaan yhdistyksen jäsenten neuvonnasta kaikissa oikeudellisissa kysymyksissä, jotka liittyvät teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon, sekä tieyhdistystoimintaan.