Hillevi Kontturi-Karvinen

Asianajaja


0400 377 232
hillevi.kontturi-karvinen@kontturi.fi

Ammatillinen kokemus

Asianajaja Hillevi Kontturi-Karvinen on erikoistunut työoikeuteen sekä erityisesti työsuhteen irtisanomis- ja päättämistilanteisiin. Kontturi-Karvinen on toiminut sekä työnantajien että työntekijöiden asiamiehenä monenlaisissa riitatilanteissa, ja hänellä on vankka kokemus näistä oikeudellisesti vaativista kysymyksistä. Oikeustieteen maisterin tutkinnossaan hän keskittyi erityisesti työyhteisön hankalan työntekijän rooliin ja tutki oikeudellisia kysymyksiä tilanteissa, joissa työntekijän ei-toivottu käytös tulee harkittavaksi työsuhteen päättämisperusteena.

Kontturi-Karvisella on myös pitkäaikaista kokemusta perhe- ja perintöoikeuden alalta. Hän laatii päivittäin asiakkailleen erilaisia asiakirjoja, kuten testamentteja, edunvalvontavaltuutuksia, avioehtosopimuksia ja perukirjoja sekä ositus- ja perinnönjakosopimuksia.

Lisäksi Kontturi-Karvinen hoitaa rikosasioihin liittyviä toimeksiantoja sekä asianomistajan että vastaajan asiamiehenä.

Kontturi-Karvinen on sitoutunut auttamaan asiakkaitaan oikeudellisissa haasteissa ja löytämään heille parhaat mahdolliset ratkaisut.

  • Oikeustieteen maisteri 2018
  • Asianajajatutkinto 2018
  • Asianajaja 2023