Ammatillinen kokemus

Lakimies Janika Pelkonen on aloittanut toimistomme palveluksessa syksyllä 2022. Pelkonen on työskennellyt etenkin perhe- ja jäämistöoikeuden sekä työoikeuden toimeksiantojen parissa. Oikeustieteen Pro gradu-tutkielmansa Pelkonen on laatinut aiheesta "Kevytyrittäjyys heikomman suojan periaatteen näkökulmasta".

Työoikeuden lisäksi Pelkonen perehtyi oikeustieteen maisterin tutkinnossaan myös vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeuteen. Ennen toimistomme palvelukseen siirtymistä hänelle on kertynyt kokemusta muun muassa finanssialalta sekä holhoustoimiviranomaisella työskentelystä.

  • Oikeustieteen maisteri 2024