Matti Tolvanen

Neuvotteleva lakimies, professori (emeritus)


013 120 731
matti.tolvanen@kontturi.fi

Ammatillinen kokemus

Varatuomari, OTT, professori (emeritus) Matti Tolvanen on toiminut eri lakimiestehtävissä (syyttäjänä, hallintolakimiehenä ja rikos- ja prosessioikeuden professorina) vuodesta 1978 lähtien. Tolvasen erikoisaloja ovat rikos- ja prosessioikeus sekä hallintoprosessi. Tolvanen on perehtynyt laajasti myös vero-oikeuteen, hallintoon ja rikossovitteluun.

Tolvanen on yliopisto-opetuksen lisäksi kouluttanut useiden vuosikymmenien aikana syyttäjiä, poliiseja, asianajajia, tuomareita, hallintolakimiehiä ja rikossovittelun toimijoita.

Tolvasella on laajaa julkaisutoimintaa rikosoikeudesta, rikosprosessista, esitutkinnasta ja pakkokeinoista, hallintoprosessista, rikossovittelusta ja rangaistusten täytäntöönpanosta.

Tolvanen on antanut lausuntoja eduskunnan valiokunnille, eri ministeriöille ja laatinut yksin ja yhdessä muiden tutkijoiden kanssa oikeustieteellisiä selvityksiä ministeriöiden toimeksiannosta. Tolvanen on ollut jäsenenä ja asiantuntijana säädöksiä valmistelevissa komiteoissa ja työryhmissä sekä erinäisissä kansainvälisissä tutkimus- ja selvityshankkeissa.

Päätoimiensa ohella Tolvanen on hoitanut lukuisia luottamustoimia, joista tärkeimmät ovat: varajäsen ja jäsen Suomen Asianajaliiton valvontalautakunnassa, varajäsen ja jäsen tuomarinvalintalautakunnassa, jäsen verotuksen oikaisulautakunnassa, puheenjohtaja Pohjois-Karjalan vaalipiirilautakunnassa, puheenjohtaja Joensuun ortodoksisen seurakunnan valtuustossa, jäsen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksessa, asiantuntijajäsen ortodoksisen kirkon kirkollishallituksessa, jäsen Joensuun ja Itä-Suomen yliopiston hallituksessa, jäsen Pohjois-Karjalan Osuuskaupan hallintoneuvostossa, jäsen Joensuun Puhelin Oy:n hallituksessa, jäsen ja varapuheenjohtaja Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiössä.

·        OTK 1978, OTL 1995, OTT 1999

·        varatuomari 1981

·        poliisihallinnon, verohallinnon ja lääninoikeuden eri tehtävissä vuosina 19781986

·        syyttäjän tehtävissä 19862003

·        professori 2003 alkaen

·        hallinto-oikeuden tuomarin tehtävissä vuonna 2011

·        Suomen Leijonan ritarikunnan I luokan ritarimerkki ja Suomen Valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan ritarimerkki