Pirjo Mäkelä

Asianajaja, perintöasioiden vastuujuristi, osakas


0400 578 785
pirjo.makela@kontturi.fi
perhejuristi

Ammatillinen kokemus

Asianajaja Pirjo Mäkelällä on yli kymmenen vuoden monipuolinen kokemus asianajajan työstä. Mäkelä toimii toimistomme perhe- ja perintöoikeuden vastuujuristina. Hän hoitaa myös työoikeuteen ja kiinteistöriitoihin liittyviä toimeksiantoja. Lisäksi hän toimii konkurssipesissä pesänhoitajana.

Erityyppiset oikeudenkäynnit ovat Mäkelälle tuttuja, ja hän avustaa asiakkaita niissä viikoittain. Rikosasioissa Mäkelä on keskittynyt avustamaan erityisesti rikosten uhreja. Mäkelä on kirjoittanut lopputyön rikosprosessioikeuteen liittyen. Mäkelä on hoitanut pitkään myös lastensuojeluun liittyviä toimeksiantoja.

Mäkelä on suorittanut Suomen Asianajajaliiton järjestämän sovittelijakoulutuksen ja voi toimia sovittelijana erilaisissa riita-asioissa.

  • Oikeustieteen maisteri 2012, Lapin yliopisto
  • Asianajaja 2017
  • Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon hyväksytty sovittelija