Lakipalvelut

img

Oikeudenkäynnit

Toimistomme on syvällisesti erikoistunut riitojen ratkaisuun. Toimeksiannon alussa sovimme kanssasi siitä, että sinun juttuasi hoitaa siihen sopiva lakimies, jolla on riittävä osaaminen käytettävissään etusi valvomiseksi – kustannustehokkaasti.

img

Perhe- ja perintöoikeus

Toimistollamme on vankkaa erikoisosaamista jäämistösuunnittelussa ja perinnönjakoihin sekä lapsiin ja perheisiin liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Perhe-elämän muutostilanteisiin ja perintöasioiden suunnitteluun kannattaa varautua jo etukäteen riitojen välttämiseksi!

img

Yritysjuridiikka

Olemme toimineet vuosikymmenten ajan erikokoisten yritysten oikeudellisina neuvonantajina kaikissa yritystoiminnan elinkaaren vaiheissa aina perustamisesta lähtien. Meille ovat tuttuja niin kasvuyritysten kuin pitkään toimineiden yritystenkin ongelmat aina arkipäivän ongelmatilanteista poikkeuksellisiin kriiseihin.

img

Asuntokauppariidat

Toimistossamme on useita asunto- ja kiinteistökauppariitoihin ja rakentamista koskeviin erimielisyyksiin erikoistuneita lakimiehiä, joilla on mittava kokemus vaativista ja laajoista oikeudenkäynneistä sekä riitojen ratkaisusta.

img

Työ- ja virkamiesoikeus

Toimistomme hoitaa työ- ja virkamiesoikeuteen liittyviä tehtäviä menettelyjen oikeellisuuden tarkastamisesta ja konsultoinnista aina riitojen ratkaisuun asti.

img

Sopimusoikeus

Autamme asiakkaitamme kaikissa sopimuksiin liittyvissä oikeudellisissa asioissa, kuten sopimusriskien hallinnassa, sopimuksien laadinnassa ja sopimuksiin liittyvissä riita-asioissa.

img

Ympäristöoikeus

Toimistomme lakimiehet hoitavat jatkuvasti kaikkia ympäristöoikeudellista erityisasiantuntemusta koskevia toimeksiantoja liittyen mm. ympäristölupiin, rakentamiseen, luonnonsuojeluun, immissiohaittoihin, ympäristörikoksiin, kaavoitukseen sekä maa-aineslupiin ja ympäristön pilaantumiseen.

img

Immateriaalioikeus

Toimistollamme on syvällistä erikoisosaamista niin tekijänoikeuksien, patenttien, yrityssalaisuuksien, tavaramerkkien kuin hyödyllisyysmallienkin parista sekä kotimaisessa että kansainvälisessä ympäristössä.

img

Julkisoikeus

Toimistomme lakimiehet avustavat paitsi perheitä ja yrityksiä kaikissa julkisoikeudellisissa asioissa, myös julkisyhteisöjä ja viranomaisia asiantuntijan ja oikeudenkäyntiavustajan roolissa.

img

Yhdistys- ja säätiöoikeus

Toimistomme juristeilla on kokemusta säätiöiden ja yhdistysten avustamisesta. Avustamme säännöllisesti säätiöitä erilaisissa asiantuntijatehtävissä, olemme toimineet säätiön lainopillisena asiantuntijana ulkoistettuna ostopalveluna, ja hoidamme jatkuvasti juridisia neuvontatehtäviä eri toimijoille.

img

Julkiset hankinnat

Toimistomme avustaa sekä yrityksiä että hankintayksikköjä kaikissa julkisten hankintojen juridiikkaan liittyvissä asioissa sekä hankintoihin ja hankintasopimuksiin liittyen.

img

Insolvenssioikeus

Yrityselämä ei aina ole pelkkää menestyskulkua, vaan joskus maksukyvyttömyys yllättää lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Maksukyvyttömyysmenettelyistä toimistomme on erikoistunut sekä yrityssaneerauksiin että konkursseihin. 

img

Rikosoikeus

Joskus elämässä syntyy myös konflikteja lain kirjaimen kanssa – ikäviin tilanteisiin voi joutua ilman omaa syytä.