Yhteistyössä

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on asiakkaidensa omistama yritys jolla on Pohjois-Karjalassa yli 70.000 asiakasomistaja. PKO toimii maakunnassa yli 80 toimipaikassa lukuisilla eri toimialoilla 10 kunnan alueella ja se on merkittävimpiä yhteistyökumppaneitamme. Tarjoamme PKO:n jäsenille asiakasomistajille erilaisia etuja. PKO:n asiakasomistajilla on käytössään ensimmäisenä Suomessa toimistossamme asiakasomistajapäivinä maksuton lakineuvontapalvelu jolloin PKO:n jäsenillä on mahdollisuus varata lakimieheltä maksuton 20 minuutin mittainen neuvonta-aika toimistoltamme. Muulloin asiakasomistajilla on mahdollisuus varata erikoishintainen, hyvin edullinen neuvonta-aika. Lisäksi kaikista toimeksiannoista PKO:n jäsenet saavat jopa satojen eurojen arvoisen ns. bonusta vastaavan hintaedun kaikista toimeksiannoista.

Pohjois-Karjalan yrittäjät

Toimiston lakimiehet ovat toimineet jo  pitkään Pohjois-Karjalan Yrittäjien asiantuntevana neuvontatoimistona kaikissa yrittäjille tai heidän läheisilleen eteen tulevissa oikeudellisissa kysymyksissä. Olemme myös osallistuneet yrittäjyyteen liittyviin yhteisprojekteihin, sekä yrittäjille kohdistettuun luento-opetukseen ja yrityskohtaiseen konsultointiin.

Pohjois-Karjalan kauppakamari

Asianajotoimistomme on pitkään osallistunut aktiivisesti Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimintaan. Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsenet ovat oikeutettuja maksuttomaan puhelinneuvotteluun toimistomme lakimiehen kanssa lainopillisen ongelman kohdatessa.

Suomen Omakotiliitto ry

Suomen Omakotiliitto ry on valtakunnallinen, pientaloasukkaiden ja vapaa-ajanasunnon omistajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö jossa on  jäseniä on yli 75.000. Asianajotoimistomme on valittu yhdeksi muutamasta asiantuntijatoimistosta Suomessa, joka huolehtii valtakunnallisesti jäsenten neuvonnasta kaikista rakentamiseen, kiinteistöihin, urakkasopimuksiin ja muihin niihin liittyviin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Josek Oy

Josek Oy on toimistomme tärkeä ja pitkäaikainen yhteistyökumppani. Toimistomme auttaa Josek Oy:tä ja sen yritysneuvojia, sen omistajina olevia julkisyhteisöjä sekä luonnollisesti Josek Oy:n asiakkaita tämän merkittävässä yritystoiminnan kehityspalvelutehtävässä Pohjois-Karjalassa. Avustamme jatkuvasti esimerkiksi yritysjärjestelyissä, omistajanvaihdoksissa, yritysten vientihankkeissa, julkisissa hankinnoissa ja kaikissa muissakin juridista sparrausapua vaativissa tehtävissä.

Koneyrittäjien liitto

Koneyrittäjien liitto on maarakennus-, metsäkone- ja energia-alan koneyrittäjien valtakunnallinen toimiala- ja työmarkkinajärjestö. Liitolla on noin 2500 jäsenyrittäjää. Toimistossamme on alan yritysten juridiikkaan liittyvää erityisosaamista, ja toimistomme on valittu vastaamaan jäsenten neuvonnasta yritystoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä liiton jäsenetuna.

Suomen Bensiinikauppiaitten ja liikennepalvelujen liitto SBL ry

Suomen Bensiinikauppiaitten ja liikennepalvelujen Liitto SBL Ry on jäsentensä valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Toimistomme on valittu vastaamaan yrittäjäjärjestön jäsenten oikeudellisesta neuvonnasta. Toimistomme asianajaja hoitaa jäsenetuna liiton jäsenten kaikkea liiketoimintaa sivuavia kysymyksiä koskevaa neuvontaa sekä on erikoistunut tähän liittyviin toimeksiantoihin, erityisesti ympäristösääntelyyn, toimitus- ja jakelusopimuksia koskeviin ongelmiin ja työoikeuteen liittyen.

Suomen Autoliitto ry

Suomen Autoliitto Ry on noin 100.000 jäsenen yhdistys. Toimistomme on Autoliiton neuvontalakimiestoimisto. Neuvonta on maksuton jäsenetu kaikille liiton yksityis- ja yritysjäsenille, ja se kohdistuu varsinaiseen autoiluun ja siihen liittyvien kysymysten lisäksi myös muihin oikeudellisiin ongelmiin.

Ralvis -rakennusmessut

Olemme perehtyneet rakentamiseen ja erityisesti rakennus- ja homevaurioihin, liittyviin oikeudellisiin ongelmiin. Lakimiehemme ovat osallistuneet alan neuvontatoimintaan ja luennointiin järjestetyillä Ralvis -messuilla. Hoidamme kaikkia asumiseen ja asuntokauppaan liittyviä riitoja.

IBA

Osallistumme aktiivisesti kansainvälisen asianajoliiton International Bar Associationin toimintaan. Lakimiehemme ovat jo pitkään osallistuneet vuosittain eri puolilla maailmaa pidettäviin IBA:n konferensseihin. Mukanaolo maamme rajojen ulkopuolella on paras tae eri kulttuureja ja oikeusjärjestelmiä edustavien lakimiesten yhteistyön laajentamiselle oman asianajotoimintansa ja osaamisen kehittämisessä asiakkaiden eduksi.

Itä-Suomen yliopisto

Toimistomme asianajajat ovat kauan toimineet yliopiston vierailevina luennoitsijoina mm. ympäristöoikeuteen, immateriaalioikeuksiin ja sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liitto MTK- Pohjois-Karjala ry ja Pohjois-Karjalan Metsänomistajaliitto ry ovat maataloustuottajain, metsänomistajien ja muiden maaseutuyrittäjien valtakunnallisen liiton maakunnallisen tason järjestöjä. Toimistomme on valittu Pohjois-Karjalan alueella vastaamaan järjestöjen jäsenten oikeudellisesta neuvonnasta liittyen maatalouteen, tuotanto- ja liiketoimintaan sekä yksityiseen tai perhe-elämään.

Karelia ammattikorkeakoulu

Osallistumme ammattikorkeakoulussa tapahtuvaan opetustoimintaan, sekä laitoksen eri yrityksille suunnittelemaan koulutukseen. Lakimiehemme ovat luennoineet mm. osakelainsäädännöstä, työ- ja ja sopimusoikeudesta.

Pohjois-Karjalan aikuisopisto

Olemme pitkään luennoineet mm. ammatinharjoittajien peruskurssien ja eri erityisammattialojen ammatinharjoittajille ja yrittäjille järjestetyillä kursseilla mm. sopimusoikeuteen, työoikeuteen ja rakentamiseen, sekä rakennusvaurioihin ja homeisiin liittyvistä erityisaiheista.

Pohjois-Karjalan Muisti ry

Asianajotoimistomme lakimiehet ovat perehtyneet edunvalvontaan ja siihen liittyviin kysymyksiin, ja lakimiestemme asiantuntemusta on yhdistyksen puitteissa käytetty hyväksi mm. lääkäreille, edunvalvojille sekä edunvalvottavien läheisille järjestetyissä koulutus ja luennointitilaisuuksissa.

Suomen Tieyhdistys

Suomen Tieyhdistys on valtakunnallinen edunvalvontayhteisö. Suomen Tieyhdistyksellä on lähes 3 000 henkilö- tai yhteisöjäsentä. Lakimiehemme vastaavat alueellaan yhdistyksen jäsenten neuvonnasta kaikissa oikeudellisissa kysymyksissä, jotka liittyvät teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon, sekä tieyhdistystoimintaan.