Yhteistyössä

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on asiakkaidensa omistama yritys, jolla on alueellaan yli 105.000 omistajaa. PKO toimii yli 125 toimipaikassa lukuisilla eri toimialoilla 13 kunnan alueella ja se on merkittävimpiä yhteistyökumppaneitamme. Tarjoamme PKO:n asiakasomistajille monia ainutlaatuisia etuja. PKO:n asiakasomistajilla on käytössään, ensimmäisenä Suomessa, toimistossamme asiakasomistajapäivinä maksuton lakineuvontapalvelu, jolloin PKO:n jäsenillä on mahdollisuus varata lakimieheltä maksuton 20 minuutin mittainen neuvonta-aika toimistoltamme. Muulloin asiakasomistajilla on mahdollisuus varata erikoishintainen, hyvin edullinen neuvonta-aika. Lisäksi kaikista toimeksiannoista PKO:n jäsenet saavat jopa satojen eurojen arvoisen tuplabonusta vastaavan hintaedun kaikista toimeksiannoista.

Pohjois-Karjalan Yrittäjät

Toimiston lakimiehet ovat toimineet jo pitkään Pohjois-Karjalan Yrittäjien asiantuntevana neuvontatoimistona kaikissa yrittäjille tai heidän läheisilleen eteen tulevissa oikeudellisissa kysymyksissä. Osallistumme säännöllisesti yrittäjyyteen liittyviin yhteisprojekteihin sekä yrittäjille kohdistettuihin luento-opetuksiin ja yrityskohtaisiin konsultointeihin.

Suomen Omakotiliitto

Suomen Omakotiliitto ry on valtakunnallinen, pientaloasukkaiden ja vapaa-ajanasunnon omistajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jossa on jäseniä yli 70.000. Asianajotoimistomme on valittu yhdeksi muutamasta asiantuntijatoimistosta Suomessa, joka huolehtii valtakunnallisesti Omakotiliiton jäsenten neuvonnasta kaikissa rakentamiseen, kiinteistöihin, urakkasopimuksiin ja muuhun liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Järjestämme yhdessä liiton kanssa luentotilaisuuksia ja asiakasneuvontoja säännöllisesti Itä-Suomen alueella.

Koillismaan Osuuskauppa

Koillismaan Osuuskauppa yksi uusimpia yhteistyökumppaneitame. Osuuskauppa toimii Koillismaan talousalueella ja sen omistaa yhdessä noin 14.000 kotitaloutta. Koillismaan Osuuskauppa toimii 7 kunnan alueella ja yrityksellä on noin 300 työntekijää. Tarjoamme osuuskaupan asiakasomistajille monia erityislaatuisia etuja. Asiakasomistajilla on käytössään toimistossamme asiakasomistajapäivinä maksuton lakineuvontapalvelu, jolloin juristimme tarjoavat maksuttoman 20 minuutin pituisen neuvonta-ajan, jonka voi hyödyntää vaikkapa omalta kotisohvalta etäyhteyksin. Neuvontapäivien ohessa asiakasomistajilla on mahdollisuus varata erikoishintainen neuvonta-aika ja tämän lisäksi asiakasomistajat saavat toimeksiantojen tuntiveloituksesta tuplabonusta vastavan hintaedun.

Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelujen Liitto SBL

Suomen Bensiinikauppiaitten ja liikennepalvelujen Liitto SBL Ry on jäsentensä valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Toimistomme on valittu vastaamaan yrittäjäjärjestön jäsenten oikeudellisesta neuvonnasta. Toimistomme asianajaja hoitaa jäsenetuna liiton jäsenten kaikkea liiketoimintaa sivuavia kysymyksiä koskevaa neuvontaa, sekä on erikoistunut alaan liittyviin toimeksiantoihin, erityisesti ympäristösääntelyyn, toimitus- ja jakelusopimuksia koskeviin ongelmiin ja työoikeuteen.

Koneyrittäjien Liitto

Koneyrittäjien liitto on maarakennus-, metsäkone- ja energia-alan yrittäjien valtakunnallinen toimiala- ja työmarkkinajärjestö. Liitolla on noin 2300 jäsenyrittäjää. Toimistossamme on alan yritysten juridiikkaan liittyvää erityisosaamista, ja toimistomme on valittu vastaamaan jäsenten neuvonnasta yritystoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä liiton jäsenetuna.

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liitto MTK- Pohjois-Karjala ry ja Pohjois-Karjalan Metsänomistajaliitto ry ovat maataloustuottajien, metsänomistajien ja muiden maaseutuyrittäjien valtakunnallisen liiton maakunnallisen tason järjestöjä. Toimistomme on valittu Pohjois-Karjalan alueella vastaamaan järjestöjen jäsenten oikeudellisesta neuvonnasta liittyen maatalouteen, tuotanto- ja liiketoimintaan sekä yksityiseen tai perhe-elämään.

Pohjois-Karjalan Kauppakamari

Asianajotoimistomme on pitkään osallistunut aktiivisesti Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimintaan. Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsenet ovat oikeutettuja maksuttomaan puhelinneuvotteluun toimistomme lakimiehen kanssa lainopillisen ongelman kohdatessa.

Suomen Autoliitto

Suomen Autoliitto ry on noin 100.000 jäsenen yhdistys. Toimistomme on Autoliiton neuvontalakimiestoimisto. Neuvonta on maksuton jäsenetu kaikille liiton yksityis- ja yritysjäsenille, ja se kohdistuu varsinaiseen autoiluun ja siihen liittyvien kysymysten lisäksi myös muihin oikeudellisiin ongelmiin.

Itä-Suomen Yliopisto UEF

Toimistomme asianajajat ovat kauan toimineet yliopiston vierailevina luennoitsijoina mm. ympäristöoikeuteen, immateriaalioikeuksiin, prosessioikeuteen ja sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Toimimme myös yhteistyössä mm. oikeustieteen ja hallintotieteiden ainejärjestöjen kanssa!

Karelia-ammattikorkeakoulu

Osallistumme ammattikorkeakoulussa tapahtuvaan opetustoimintaan sekä korkeakoulun eri yrityksille suunnittelemiin koulutuksiin. Lakimiehemme ovat luennoineet mm. osakelainsäädännöstä, työ- ja sopimusoikeudesta.

Pohjois-Karjalan Muisti

Asianajotoimistomme lakimiehet ovat perehtyneet edunvalvontaan ja siihen liittyviin kysymyksiin, ja lakimiestemme asiantuntemusta on yhdistyksen puitteissa käytetty hyväksi mm. lääkäreille, edunvalvojille sekä edunvalvottavien läheisille järjestetyissä koulutus- ja luennointitilaisuuksissa.

Suomen Tieyhdistys

Suomen Tieyhdistys on valtakunnallinen edunvalvontayhteisö. Suomen Tieyhdistyksellä on lähes 3 000 henkilö- tai yhteisöjäsentä. Lakimiehemme vastaavat alueellaan yhdistyksen jäsenten neuvonnasta kaikissa oikeudellisissa kysymyksissä, jotka liittyvät teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon, sekä tieyhdistystoimintaan.

Kansainvälinen Asianajajaliitto IBA

Osallistumme aktiivisesti kansainvälisen asianajajaliiton International Bar Associationin toimintaan. Lakimiehemme ovat jo pitkään osallistuneet vuosittain eri puolilla maailmaa pidettäviin IBA:n konferensseihin. Mukanaolo maamme rajojen ulkopuolella on paras tae eri kulttuureja ja oikeusjärjestelmiä edustavien lakimiesten yhteistyön laajentamiselle oman asianajotoimintansa ja osaamisen kehittämisessä asiakkaiden eduksi.